Bekkenfysiotherapie Groningen Pelvicum

(050) 36 10 882

Menu

Kinderen

Corona maatregelen Pelvicum Fysiotherapie

Update 1 mei 2020
Zoals u waarschijnlijk al heeft vernomen via de media, mogen fysiotherapeuten weer voorzichtig starten met fysiotherapeutische behandelingen.
LEES MEER...

Vergoeding

De behandeling van kinderen wordt voor alle kinderen tot 18 jaar vergoed uit de basisverzekering.

Welke kinderen vinden zoal hun weg naar onze praktijk?

Kinderen die problemen hebben met plassen en/of poepen kunnen hiervoor worden behandeld. Ook buikpijn bij kinderen kan een klacht zijn, waarbij problemen met de ontlasting een rol kunnen spelen.

Welke kinderen vinden zoal hun weg naar deze praktijk:

Kinderen, waarbij geen verdere lichamelijke bijzonderheden zijn, maar die toch een van de volgende problemen hebben
Natte plekken in het ondergoed
In de broek plassen overdag
Heel vaak of weinig plassen [normaal 5-7 maal]
Net te laat bij de w.c. zijn
Bedplassen
Moeizame ontlasting, verstopping
Buikpijn
Ontlasting vegen in de broek
Pijnlijke ontlasting
Regelmatige blaasontsteking
Kinderen met “slappe” banden

Daarnaast behandelen wij ook kinderen na operaties in het bekkengebied, kinderen met ADHD of PDD-NOS, gespannen kinderen en kinderen met een negatieve seksuele ervaring.

Kinderen na operaties in het bekkengebied

Het betreft hier kinderen met aangeboren afwijkingen zoals kinderen met een Hirschsprung of anusatresie. Deze kinderen worden altijd in overleg met de medisch specialist behandeld. Samen met het kind, wordt er geprobeerd een optimaal gevoel en gebruik van de bekkenbodem spieren te verkrijgen. Deze kinderen hebben vaak moeite om hun bekkenbodemspieren op de juiste manier aan te spannen en te gebruiken. Maar tevens is er aandacht voor zaken als buikpijn, ademhaling en houding.

Kinderen met ADHD

Deze kinderen kunnen zo opgaan in hun spel dat ze de plas- of poepprikkel niet opmerken. Ze hebben natte plekken en/of remsporen in hun ondergoed. De aandrang wordt niet opgemerkt. Daarbij hebben deze kinderen al vaak moeite om rustig naar het toilet te gaan. Ze vinden het al moeilijk om stil te zitten, rustig uitplassen is er niet bij. Geen wonder dat ernaast de bekende eigenschappen van ADHD zoals: impulsiviteit; snel afgeleid zijn; met een half oor luisteren etc. ook vaak problemen zijn m.b.t. de bekkenbodem (het goed zindelijk zijn).

Kinderen met: PDD-NOS

Deze kinderen hebben hun eigen specifieke problemen o.a. op het gebied van de sociale interacties, motorische ontwikkeling, over- of ondergevoeligheid voor prikkels (zintuiglijke verwerking), slaapstoornissen etc. De reacties van deze kinderen hebben de neiging te verschillen, afhankelijk van het moment van de dag, het niveau van de spanning of de eisen die aan het kind worden gesteld. Wanneer de verwerking van de zintuigelijke prikkels niet in orde is, kunnen er problemen ontstaan met het zindelijk worden.

Kinderen met slappe banden

Kinderen met “slappe banden” zijn niet alleen erg “lenig” in de gewrichten, maar daarnaast ook “slap” in hun bekkenbodemspieren.Ze zullen de neiging hebben om vaak naar het toilet te gaan, want ze zijn bang om urine te verliezen omdat ze de aandrang niet goed voelen. Deze kinderen kunnen nat worden na: springen, lachen, hoesten, niezen etc.

Gespannen kinderen: “Teenlopers”

Te gespannen kinderen worden ook wel ‘teenlopers’ genoemd. De spieren zijn te veel aangespannen. Het betreft niet alleen de been-, bil-, en buikspieren, maar ook de bekkenbodemspieren. Hierdoor vindt het uitplassen/poepen niet op de juiste manier plaats, met als mogelijk gevolg blaasontsteking of obstipatie.

Negatieve seksuele ervaring

Wij hebben ook ervaring in het behandelen van klachten die bij kinderen zijn ontstaan na een doorgemaakte ervaring van seksueel misbruik of huiselijk geweld. Te denken valt dan aan buikpijn en klachten bij plassen en ontlasten. De bekkenfystiotherapeut zal altijd samenwerken met de psycholoog en eventuele andere behandelaars indien die bij behandeling van het kind betrokken zijn.

De behandeling

Tineke Marinus en Marleen Ormel zijn twee gediplomeerde  kinderbekkenfysiotherapeuten. Tineke en Marleen behandelen kinderen die door de huisarts, jeugdarts of het ziekenhuis zijn verwezen en werken samen met medisch specialisten van het UMCG.

De behandel afspraken zijn op maandag of donderdag. Deze worden in samenspraak met de ouders/verzorgers gepland. De frequentie hiervan hangt af van de hulpvraag en de voortgang van het traject. Kinderen en ouders krijgen adviezen en oefeningen mee om thuis mee aan het werk te gaan.

Vergoeding

Kinderen worden wel vanuit de basis verzekering vergoed, alleen boven de 18 jaar niet meer.

CORONA VIRUS

Bereikbaarheid secretaresse

Onze secretaresse is telefonisch (050 3610882) bereikbaar van 9.00 tot 12.30 uur.