Bekkenfysiotherapie Groningen Pelvicum

(050) 36 10 882

Menu

Bekkenfysiotherapie voor en na de zwangerschap

Corona maatregelen Pelvicum Fysiotherapie

Update 1 mei 2020
Zoals u waarschijnlijk al heeft vernomen via de media, mogen fysiotherapeuten weer voorzichtig starten met fysiotherapeutische behandelingen.
LEES MEER...

Herkent u dit?

Vrouwen kunnen tijdens de zwangerschap, direct na de bevalling of later te maken krijgen met bekken en bekkenbodemklachten, zoals urine incontinentie, anale incontinentie, een verzakking, bekkenpijn of bekkenbodempijn.

Bekkenklachten beperken vrouwen in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, hebben grote impact op de kwaliteit van leven, zowel prive als beroepsmatig en brengen hoge maatschappelijke kosten met zich mee.

Bekkenfysiotherapie met een op de vrouw aangepaste behandeling, oefeningen en adviezen, kan worden aanbevolen zowel als preventie en als behandeling bij bekkenklachten, zowel tijdens de zwangerschap als na de bevalling.
Benieuwd hoe dit werkt? Lees dan deze informatie over een bekkenfysiotherapie even door.
Bekkenpijn komt onder andere voor bij vrouwen tijdens de zwangerschap.
De oorzaak lijkt zowel tijdens de zwangerschap als postpartum multifactorieel bepaald. Het staat vast dat het gerelateerd is aan een niet-optimale stabiliteit van de bekkengewrichten.

Deze verminderde stabiliteit is aan het einde van de zwangerschap zelfs noodzakelijk. Maar als de verminderde stabiliteit al vroeg in de zwangerschap optreedt, kan dit tezamen met alle dagelijkse activiteiten in werk en gezin tot pijnklachten leiden door overbelasting.
Het is van belang de belasting te verminderen en de spieren zo efficiënt mogelijk te gebruiken.

Behandelen van bekkenpijn

Het behandelen van bekkenpijn bestaat naast voorlichting en het geven van adviezen uit:

Stabiliserende oefeningen en het aanleren van stabiliseren tijdens dagelijkse activiteiten, houding, ademhaling, ontspanning, zullen allemaal aan bod komen. Een goede uitvoering van deze oefeningen en adviezen zal de pijn verminderen.

Bekken en bekkenbodemklachten na de bevalling
De mate waarin klachten zoals urineverlies/ontlastingsverlies/verzakking klachten en pijn tijdens het vrijen voorkomen, is hoog.

Uit de literatuur blijkt dat actief trainen tijdens de zwangerschap preventief kan werken op deze klachten. De literatuur geeft ook aan dat snelle diagnostisering en snel na de bevalling hervatten van het oefenen onder deskundige begeleiding van een BIG geregistreerde bekkenfysiotherapeut kan leiden tot herstel van deze klachten en het voorkomen dat de klachten chronische worden.

Postpartum consult
Pelvicum Fysiotherapie

Het consult na de bevalling is een bekkenfysiotherapeutisch intake en onderzoek dat zich specifiek richt op de mogelijke gevolgen van een zwangerschap en bevalling. Het is daarbij belangrijk die risicofactoren op het ontstaan van bekken- en bekkenbodemletsel die zich tijdens de zwangerschap en bevalling hebben voorgedaan, nauwkeurig te inventariseren.

Het postpartum consult bestaat uit:
Anamnese / vraaggesprek waarin alle risicofactoren worden geïnventariseerd
Onderzoek naar het functioneren van de stabiliteit van lage rug en bekken
Onderzoek naar de bekkenbodemfunctie
Indien nodig met behulp van vaginale en anale palpatie
Indien nodig en geïndiceerd met behulp van de echo (uitwendig via de buik en via het perineum).
Met behulp van myofeedback [en / of drukfeedback]
Indien geïndiceerd met behulp van de rectale ballon
Inwendig onderzoek vindt alleen plaats met toestemming van de betrokkene.

Het stellen van een bekkenfysiotherapeutische diagnose

Het geven van een bekkenfysiotherapeutisch behandeladvies, advies gericht op preventie bekken en bekkenbodemklachten.

Om het consult zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, wordt de aanvrager verzocht zo veel mogelijk relevante (medische) informatie te verstrekken.

Het onderzoek kan worden aangevraagd door verloskundigen, gynaecologen, huisartsen.
Via de directe toegankelijkheid kun je ook zonder verwijzing een afspraak maken.

Indicaties kunnen zijn zwangerschappen en / of bevallingen waarbij zich één of meerdere klachten hebben voorgedaan. Maar ook wanneer iemand wil weten wat de conditie van het bekken en de bekkenbodem is uit voorzorg voor eventuele later optredende klachten.

Om het consult zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, wordt de medische aanvrager verzocht zo veel mogelijk relevante (medische) informatie te verstrekken.

Kosten:

De behandeling van andere klachten en ook het van het consult wordt alleen vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Vanuit de basis verzekering worden 9 behandelingen vergoed bij urine incontinentie klachten. Deze vergoeding gaat ten koste gaat van het eigen risico.
Contact: elling@pelvicum.com

CORONA VIRUS

Bereikbaarheid secretaresse

Onze secretaresse is telefonisch (050 3610882) bereikbaar van 9.00 tot 12.30 uur.