Bekkenfysiotherapie Groningen Pelvicum

(050) 36 10 882

Menu

Bekkenfysiotherapie Groningen

Bekkenfysiotherapie is een officieel geregistreerde fysiotherapeutische specialisatie binnen de fysiotherapie. Bekkenfysiotherapeuten behandelen mannen, vrouwen en kinderen met klachten die zich voordoen in en rond het bekkengebied.

De naam Pelvicum Fysiotherapie is gekozen vanwege de Latijnse betekenis van het woord pelvicum. Het betekent “het bekken betreffend” en dat is precies ons vakgebied binnen de fysiotherapie.

De eerste praktijk is gestart in 1993 te Schiedam en sinds 2006 is de praktijk Pelvicum Fysiotherapie Groningen gevestigd op het terrein van het UMCG, Triade gebouw 26, Hanzeplein 1 te Groningen. Door deze locatie is er een goede samenwerking met het de verschillende medische specialisten van het UMCG mogelijk. De bekkenfysiotherapeuten participeren in behandelen en bespreken van gezamenlijke patiënten en werken mee aan wetenschappelijk onderzoek.

Bij Pelvicum Fysiotherapie werken 5 bekkenfysiotherapeuten en 1 kinder-bekkenfysiotherapeut samen.

Het gebied van de bekkenbodem is een speciaal gebied van het lichaam. Het blijkt, dat dit deel van het lichaam bij nogal wat mensen in de taboesfeer ligt. Een klacht die betrekking heeft op het gebied in en rond de bekkenbodem wordt vaak anders ervaren dan een schouder- of een knieklacht; het is meer privé, er is meer schaamte en er wordt minder makkelijk over gesproken. In onze praktijk “Pelvicum Fysiotherapie Groningen” wordt daar rekening mee gehouden. Zo zal o.a. een behandeling alleen met uw toestemming en instemming plaats vinden; bij volwassenen maar zeker ook bij kinderen.
De extra specialisatie die binnen onze praktijk wordt aangeboden is: de behandeling van pijn. Het gaat dan om pijn in het bekken- en buikgebied bij zowel mannen en vrouwen als bij kinderen. Chronische pijn is een lastig te behandelen klacht zoals allen, die er eens last van hebben gehad, kunnen beamen. Het is niet “zo maar eventjes” op te lossen en vraagt om een benadering waarbij, behalve aandacht voor pijn vermindering, ook gewerkt moet worden aan opbouw van conditie in samenhang met een goede balans en een voldoende kunnen ontspannen. We kijken niet alleen naar de pijnklacht op zich, maar naar de man of vrouw die het betreft als geheel. Wij zijn bekend met behandelwijze van Anderson en Wise, waarbij de gehele mens centraal staat.

Uniek voor “Pelvicum Fysiotherapie Groningen” is het aanbod van diverse cursussen voor kleine groepen. U kunt onder de knop “cursussen” ons aanbod zien en u krijgt daar verdere informatie aangeboden..

Volwassenen

Bekkenfysiotherapie voor volwassenen
De verschillende klachten kunnen o.a. zijn:
Moeilijkheden met plassen
Veel plassen
Verlies van urine en/of ontlasting
lees meer..

Kinderen

Bekkenfysiotherapie voor kinderen
Waarom een speciale therapeut voor kinderen met bekkenbodem klachten? Herkent u o.a.:
Natte plekken in het ondergoed
In de broek plassen overdag
Heel vaak of weinig plassen [normaal 5-7 maal]
lees meer...

Behandelaars

Behandelaars Pelvicum
Lees meer over de 5 behandelaars van Pelvicum Bekkenfysiotherapie Groningen