Aanmelden (050) 3610882

Negatieve seksuele ervaringen

In onze praktijk voor bekkenfysiotherapie zien we regelmatig vrouwen, mannen en kinderen die negatieve seksuele ervaringen hebben.


Dit vanwege het feit dat juist na traumatische ervaringen in het bekkengebied er vaak klachten ontstaan zoals pijnklachten in de buik of de rug, pijn in de bekkenbodem, pijn bij vrijen en andere seksuele problemen, klachten bij plassen en klachten bij ontlasten.


Vaak wordt er, met hulp van een psycholoog, veel gedaan om het trauma te verwerken, maar soms wordt vergeten om ook aandacht te besteden aan de diverse lichamelijk klachten die, als gevolg van het gebeurde, in het bekkengebied kunnen ontstaan.


Meestal zijn deze klachten onder begeleiding van een bekkenfysiotherapeut te verminderen of te verhelpen.


De bekkenfysiotherapeuten van Pelvicum Fysiotherapie hebben hier veel ervaring mee. Wij blijven daarbij binnen de grenzen van de patiënt en doen geen enkele handeling zonder eerst uitleg te geven en toestemming te vragen aan de patiënt.


Omdat het verhaal van een ieder anders is, zult u op de website geen standaard behandeling vinden. Ons advies is om de eerste afspraak als kennismaking/intake te zien; een kennismaking, zodat u zelf kunt besluiten of er ook een verdere behandeling gaat plaats vinden.


De kinderbekkenfysiotherapeute van Pelvicum heeft ook ervaring in het behandelen van klachten die bij kinderenkunnen/zijn ontstaan na een doorgemaakte ervaring van seksueel misbruik/huiselijk geweld. Te denken valt dan aan buikpijn en klachten bij plassen en ontlasten. Zij zal altijd samenwerken met de psycholoog en eventuele andere behandelaars indien die bij behandeling van het kind betrokken zijn.